درخت

  • 1 قطعه
  • 4:27 مدت زمان
  • 382 دریافت شده
اتل متل توتوله
کجاست حسن کوچوله؟
یه کار تازه دارم
می‌ خوام نهال بکارم
اونوقت می‌ شه یه درخت
زیرش می‌ ذارم یه تخت
زیر سایه‌ اش می‌ شینم
شکوفشو می‌ بینم....
اتل متل توتوله
کجاست حسن کوچوله؟
یه کار تازه دارم
می‌ خوام نهال بکارم
اونوقت می‌ شه یه درخت
زیرش می‌ ذارم یه تخت
زیر سایه‌ اش می‌ شینم
شکوفشو می‌ بینم
اتل و متل دوباره
روز شده وقت کاره
روزها می‌ یاد تو هوا
اکسیژن از درخت‌ ها
هوا تمیزتر می‌ شه
درخت، خوبه همیشه
کاج و سرو و سپیدار
صنوبر رو هم بکار
درخت میوه هم هست
از ثمرش می‌ شیم مست
درخت سیب و انبه
درخت گیلاس و بِه
درخت‌ های خرمالو
درخت‌ های آلبالو
درخت خوب هلو
درخت‌ های زرد آلو
اتل متل توتوله
ببین حسن کوچوله
این همه میوه اینجاست
رو شاخه درخت‌ هاست
حسن هر چی می‌ بینه
باز می‌ یاد و می‌ چینه
میوه نعمت خداست
رو شاخه درخت‌ هاست

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع