کوه

  • 1 قطعه
  • 4:22 مدت زمان
  • 221 دریافت شده
اتل متل توتوله
می‌ دونی حسن کوچوله
مظهر استقامت
نمونه شهامت
تو ساخته‌ های خدا
توی تمام دنیا
کدوم خلقت خداست
که سخته و بی‌ صداست؟....

اتل متل توتوله
می‌ دونی حسن کوچوله
مظهر استقامت
نمونه شهامت
تو ساخته‌ های خدا
توی تمام دنیا
کدوم خلقت خداست
که سخته و بی‌ صداست؟
من می‌دونم
می‌ خواین ‌بگم؟
تو می‌دونی؟
خُب بگو
توی تمام دنیا
تو ساخته‌ های خدا
کوهِ که پُر قدرته
بزرگ و پُر هیبته
جنسشون از سنگ سخت
روشون هزارتا درخت
اتل متل توتوله
آهای حسن کوچوله
کجا می‌ ری صبح زود؟
دارم می‌ رم به گردش
به کوه برای ورزش
بارون ریزه ریزه
هوای کوه تمیزه
من عاشق ورزشم
می‌ خوام که قهرمان شم
می‌ خواد که قهرمان شه
وقتی رسیدم اونجا
رو قله از اون بالا
می‌ گم خدا تشکر
که داده‌ ای تفکر
تو کوه و آفریدی
تو قله شو کشیدی
آب و آبادی از توست
این همه شادی از توست
تو خیلی مهربونی
خالق کهکشونی
رو ارتفاع بلند
رو قله دماوند
منظره از اون بالا
خیلی قشنگه والا (ولله)

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع