خانواده

  • 1 قطعه
  • 4:39 مدت زمان
  • 574 دریافت شده
اتل متل توتوله
بگو حسن کوچوله
کمی ز خانواده
مفید و صاف و ساده
گلزار خانواده
لطف و صفاش زیاده
مادر بزرگ و خواهر
پدر بزرگ و مادر
عمو، پدر، برادر
با بستگان دیگر
گل‌های باغ هستن
شمع و چراغ هستن....
اتل متل توتوله
بگو حسن کوچوله
کمی ز خانواده
مفید و صاف و ساده
گلزار خانواده
لطف و صفاش زیاده
مادر بزرگ و خواهر
پدر بزرگ و مادر
عمو، پدر، برادر
با بستگان دیگر
گل‌های باغ هستن
شمع و چراغ هستن
قشنگه خانواده
مهر و صفاش زیاده
خدا چه لطفی داره
به باغ خانواده
دنیای نوره این باغ
عطر و سروره این باغ
این باغ، بی‌ خزانه
بهار جاودانه
چشمه مهر و یاری
در آن همیشه جاری
اتل متل توتوله
خانواده چه جوره؟
دنیایی از محبت
دریایی از صداقت
شکوه نو بهاران
جلوه لاله‌زاران
از عزت و کرامت
از دانش و شهامت
از لطف و مهربانی
از شور و شادمانی
هر خانواده داره
یه کهکشان ستاره
ستارگان شوکت
ستارگان عزت
فرّ و شکوه کشور
از آن شود میسّر
دنیای پُر ستاره
چه شور و حالی داره
اتل متل توتوله خانواده چه جوره؟
همیشه توی دنیا
هر ملت توانا
هر ملت دانشمند
بر علم و دانش پابند
هر ملت ستوده
از خانواده بوده
از خانواده‌ ای خوب
نجیب و ساده، محبوب
محیط خانواده
وقتی که باشه ساده
وقتی که باشه آرام
از صبح و ظهر تا شام
خورشید مهربانی
با ماه شادمانی
در خانواده باشن
نور و صفا بپاشن
باغ کمال و بینش
تقوی و لطف و کوشش
پُر گل شوند هر آن
خانه شود گلستان

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع