باران

  • 1 قطعه
  • 3:41 مدت زمان
  • 337 دریافت شده
ابر سیاه و سفید
اومده پیش خورشید
چیک و چیک و چیک، می‌ باره
بارون از ابر پاره
وقتی که بارون می‌ یاد
تازه می‌ شن باغچه‌ ها
با قطره‌ های بارون
خیس می‌ شن کوچه‌ ها....
ابر سیاه و سفید
اومده پیش خورشید
چیک و چیک و چیک، می‌ باره
بارون از ابر پاره
وقتی که بارون می‌ یاد
تازه می‌ شن باغچه‌ ها
با قطره‌ های بارون
خیس می‌ شن کوچه‌ ها
رودخونه‌ ها پُر ‌آبن
چشمه‌ ها پُر ‌شتابن
اتل و متل شتابون
بارون می یاد تو ناودون
اتل و متل توتوله
می‌ دونی حسن کوچوله؟
اگر که بارون نیاد
جنگل‌ها زردِ زردن
حیوون‌ های تو جنگل
می‌ رن که برنگردن
خشک می‌ شن درخت‌ ها
زرد می‌ شه همه‌ جا
اتل و متل بچه‌ ها
بارون قشنگ و زیباست
بارون پُر‌ طراوت
نشونه‌ ای از خداست

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع