بهار می آد

  • 1 قطعه
  • 3:29 مدت زمان
  • 272 دریافت شده
بهار می آد یواش یواش
با کفشای پاشنه طلا
بهار می آد یواش یواش
با کفشای پاشنه طلا
تو کوچه ها
پر می شه از
پصدای پاش صدای پاش
چارقد آبی به سرش
لباس گلدار به تنش
وقتی می آد تو کوچه ها
می پیچه عطر دامنش
غنچه ها رو بوس می کنه
یه بوس مخصوص می کنه
غنچه ها روی شاخه ها وا می شن
خوشگل و زیبا می شن ...

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع