گفتم چشم

  • 1 قطعه
  • 2:48 مدت زمان
  • 188 دریافت شده
پدرم گفت برو،گفتم چشم
مادرم گفت بیا، گفتم چشم
پدرم گفت برو،گفتم چشم
مادرم گفت بیا، گفتم چشم
هر چه گفتند به من با لبخند
گوش کردم همه را با لبخند ...

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع