آواز باران

  • 1 قطعه
  • 2:00 مدت زمان
  • 43 دریافت شده
یک سال پیش اینجا یک باغ زیبا بود
باغی که دامانش آغوش گلها بود
در آن قناری ها آواز می خواندند
بر شاخه ها شعر پرواز می خواندند

یک سال پیش اینجا یک باغ زیبا بود
باغی که دامانش آغوش گلها بود
در آن قناری ها آواز می خواندند
بر شاخه ها شعر پرواز می خواندند
جای درخت امروز تیر آهن و سنگ است
گل توی گلدان ها خیلی دلش تنگ است
گل توی گلدان ها خیلی دلش تنگ است
دستی که پرپر کرد آواز باران را
ای کاش می دانست قدر درختان را
ای کاش می دانست قدر درختان را
ای کاش می دانست قدر درختان را

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع