پدربزرگ مادربزرگ

  • 1 قطعه
  • 2:17 مدت زمان
  • 228 دریافت شده
پدربزرگ خوبم
مادربزرگ خوبم
صفا دارن یه دنیا
حیاتی اند چون هوا

پدربزرگ خوبم
مادربزرگ خوبم
صفا دارن یه دنیا
حیاتی اند چون هوا
موی سفید اونها
سایۀ بید اونها
لازمه واسۀ ما
برای دلخوشی ها
بزرگی دلهاشون
بزرگتر از کهکشون
پر از رموز و اسرار
خاطرۀ سالهاشون
وقتی که حرف می زنن
انگاری که باهم اند
با سن و سال بالا
کار می کنن تا حالا
وقتی که حرف می زنن
انگاری که باهم اند
با سن و سال بالا
کار می کنن تا حالا
سحرخیزی کارشون
مهربونی یارشون
الهی این عزیزون
زنده باشن برامون
الهی این عزیزون
زنده باشن برامون

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع