خواهر کوچیکه

  • 1 قطعه
  • 3:08 مدت زمان
  • 50 دریافت شده
خواهر کوچیکه خواهر کوچیکه
طلای خونه بلای خونه
طلای خونه بلای خونه
خواهر کوچیکه خواهر کوچیکه
طلای خونه بلای خونه
طلای خونه بلای خونه
خواهر کوچیکه خواهر کوچیکه
طلای خونه بلای خونه
طلای خونه بلای خونه
خواهر کوچیکه قندِ عسل
شکوفه و گل بغل بغل
خواهر کوچیکه صبح تا غروب شاد و قشنگ
بازی می کنه الاکلنگ
خواهر کوچیکه صبح تا غروب شاد و قشنگ
بازی می کنه الاکلنگ
میپره بالا می پره پایین
شاد و خندونه نمیشه غمگین
میپره بالا می پره پایین
شاد و خندونه نمیشه غمگین
خواهر کوچیکه خواهر کوچیکه
خواهر کوچیکه کوچیک کوچیکه
طلای خونه بلای خونه
خواهر کوچیکه کوچیک کوچیکه
طلای خونه بلای خونه
خواهر کوچیکه قندِ عسل
شکوفه و گل بغل بغل
خواهر کوچیکه قندِ عسل
شکوفه و گل بغل بغل
خواهر کوچیکه عزیز خونه ست
توی خونه مون یکی یدونه ست
خواهر کوچیکه خواهر کوچیکه
طلای خونه بلای خونه
خواهر کوچیکه خواهر کوچیکه

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع