دوستی

  • 1 قطعه
  • 1:23 مدت زمان
  • 87 دریافت شده
باز روی شاخه ، گنجشک زیبا
داره میخونه ، تنهای تنها
میاد کنارش ، با شادی و ناز
گنجشکی زود ، با شور و آواز
میخنده حالا ، از دور خورشید
باز روی شاخه، گنجشک زیبا
داره میخونه ، تنهای تنها
میاد کنارش ، با شادی و ناز
گنجشکی زود ، با شور و آواز
میخنده حالا ، از دور خورشید
گنجشک خوشحال، رو شاخۀ بید
چقدر قشنگه به هم رسیدن ، باهم نشستن ، با هم پریدن
چقدر قشنگه به هم رسیدن ، باهم نشستن، با هم پریدن

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 1:23

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع