عطر بیداری

  • 1 قطعه
  • 3:42 مدت زمان
  • 54 دریافت شده
حرف او مثل بهار
در هوا جاری بود
واژه واژه سخنش
عطر بیداری بود
حرف او مثل بهار
در هوا جاری بود
واژه واژه سخنش
عطر بیداری بود
عطر بیداری بود
او کجا رفت چه شد ؟
بوی ریحان می داد
عطر سبز نفسش
به همه جان می داد
به همه جان می داد
مهربان بود و دلش
با بدی فاصله داشت
او همیشه همه جا
از بدی ها گله داشت
مهربان بود و دلش
با بدی فاصله داشت
او همیشه همه جا
از بدی ها گله داشت

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع