کوشش

  • 1 قطعه
  • 3:07 مدت زمان
  • 32 دریافت شده
یک مورچه اینجا یک مورچه آنجا
یک دانه می رفت از سنگ بالا
یک مورچه اینجا یک مورچه آنجا
یک دانه می رفت از سنگ بالا
یک مورچه اینجا یک مورچه آنجا
یک دانه می رفت از سنگ بالا
یک مورچه اینجا یک مورچه آنجا
یک دانه می رفت از سنگ بالا
یک بار دیگر با گردش باد
یک مورچه از سنگ با دانه افتاد
یک بار دیگر با گردش باد
یک مورچه از سنگ با دانه افتاد
از هرکه باشد کوشش قشنگ است
این‌بار مورچه بالای سنگ است
از هرکه باشد کوشش قشنگ است
این‌بار مورچه بالای سنگ است

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:07

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع