کوشش

  • 1 قطعه
  • 3:07 مدت زمان
  • 123 دریافت شده
یک مورچه اینجا یک مورچه آنجا
یک دانه می رفت از سنگ بالا
یک مورچه اینجا یک مورچه آنجا
یک دانه می رفت از سنگ بالا
یک مورچه اینجا یک مورچه آنجا
یک دانه می رفت از سنگ بالا
یک مورچه اینجا یک مورچه آنجا
یک دانه می رفت از سنگ بالا
یک بار دیگر با گردش باد
یک مورچه از سنگ با دانه افتاد
یک بار دیگر با گردش باد
یک مورچه از سنگ با دانه افتاد
از هرکه باشد کوشش قشنگ است
این‌بار مورچه بالای سنگ است
از هرکه باشد کوشش قشنگ است
این‌بار مورچه بالای سنگ است

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:07

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع