مادر من

  • 1 قطعه
  • 1:53 مدت زمان
  • 75 دریافت شده
گاه آبی گاه روشن
مادر من آسمان است
خندۀ لبهای مادر
قصه رنگین کمان است
گاه آبی گاه روشن
مادر من آسمان است
خندۀ لبهای مادر
قصه رنگین کمان است
خندۀ لبهای مادر
قصه رنگین کمان است
مادر من یک درخت است
یک درخت خوب و پُر بار
شاخۀ دستش چه دارد
میوۀ شیرین و بسیار
دامنی دارد پر از گل
مثل گلهای بهاری
نغمۀ لالایی او
مثل آواز قناری
توی خانه مادر من
دائماً مشغول کار است
خانه از او پرنشاط است
مادرم فصل بهار است

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع