مادر من

  • 1 قطعه
  • 1:53 مدت زمان
  • 364 دریافت شده
گاه آبی گاه روشن
مادر من آسمان است
خندۀ لبهای مادر
قصه رنگین کمان است
گاه آبی گاه روشن
مادر من آسمان است
خندۀ لبهای مادر
قصه رنگین کمان است
خندۀ لبهای مادر
قصه رنگین کمان است
مادر من یک درخت است
یک درخت خوب و پُر بار
شاخۀ دستش چه دارد
میوۀ شیرین و بسیار
دامنی دارد پر از گل
مثل گلهای بهاری
نغمۀ لالایی او
مثل آواز قناری
توی خانه مادر من
دائماً مشغول کار است
خانه از او پرنشاط است
مادرم فصل بهار است

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع