من ودنیا

  • 1 قطعه
  • 1:05 مدت زمان
  • 241 دریافت شده
با چشمم دنیا را می بینم
با چشمم دنیا را می بینم
اینجا را آنجا را می بینم
با پایم در دنیا می گردم
با چشمم دنیا را می بینم
با چشمم دنیا را می بینم
اینجا را آنجا را می بینم
با پایم در دنیا می گردم
در اینجا در آنجا را می گردم
با دستم دنیا را می گیرم
اینها را آنها را می گیرم
با قلبم دنیا را می خواهم
مامان را بابا را می خواهم

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع