اتل متل یه مورچه

  • 1 قطعه
  • 2:12 مدت زمان
  • 991 دریافت شده
اتل متل یه مورچه
قدم میزد تو کوچه
اومد یه کفش ولگرد
پای اونو لگد کرد

اتل متل یه مورچه
قدم میزد تو کوچه
اومد یه کفش ولگرد
پای اونو لگد کرد

اتل متل یه مورچه
قدم میزد تو کوچه
اومد یه کفش ولگرد
پای اونو لگد کرد

مورچۀ پا شکسته
راه نمیره نشسته
پاشو با برگی بسته
لنگ زنون و خسته
نمیتونه کار کنه
دونه ها رو بار کنه
تو لونه انبار کنه
بچه ها شو شاد کنه

مورچه جونم تو ماهی
عیب نداره سیاهی
مانند شیر شاهی
خوب بشه پات الهی ...

مورچه جونم تو ماهی
عیب نداره سیاهی
مانند شیر شاهی
خوب بشه پات الهی ...

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع