بهار

  • 1 قطعه
  • 2:08 مدت زمان
  • 343 دریافت شده
بهارم و بهارم
شادی با خود میارم
شکوفه های سفید
گلهای زیبا دارم
بهارم و بهارم
شادی با خود میارم
شکوفه های سفید
گلهای زیبا دارم
سه ماه دارم همیشه
فروردین اولیشه
اردیبهشت و خرداد
ماه های بعدی میشه

بهارم و بهارم
شادی با خود میارم
شکوفه های سفید
گلهای زیبا دارم
سه ماه دارم همیشه
فروردین اولیشه
اردیبهشت و خرداد
ماه های بعدی میشه

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:08

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع