حسنی و گُل‌باقالی

  • 1 قطعه
  • 9:27 مدت زمان
  • 217 دریافت شده
وای چی شده؟! گل من، عزیز خوشگل من
گریه نکن بد حالی؟ مریضی گل‌باقالی؟

چه دندونای زردی! چه بی‌ رَمَق، چه سردی!
دماغ تو بزرگه، گوشات شبیه گرگه

تنت سفید سیاهه، دُمِت چقدر کوتاهه!
چقدر دهن گشادی! چه بی‌خیال وشادی!...
وای چی شده؟! گل من، عزیز خوشگل من
گریه نکن بد حالی؟ مریضی گل‌باقالی؟

چه دندونای زردی! چه بی‌ رَمَق، چه سردی!
دماغ تو بزرگه، گوشات شبیه گرگه

تنت سفید سیاهه، دُمِت چقدر کوتاهه!
چقدر دهن گشادی! چه بی‌خیال وشادی!

ببین منو چه نازم! به خوشگلیم می‌ نازم
چقدر ظریفه بالم! پُر از هزار تا خالم
لباس من قشنگه، حریر رنگارنگه

آهای ندید پدیده! حریر ورپریده
اگر تو رو ببینم! اون بالتو می‌ چینم

درسته که زرنگی، مثل یه گُل قشنگی
ولی دل تو سنگه، سیاه و تیره رنگه

گل‌باقالی مفیده، برای ما امیده
یه گاو می‌ شه بزودی، بهش نکن حسودی

به ما می‌ ده چه شیری! چه ماستی! چه پنیری!
تو قلبشو شکستی، از بس که ظالم هستی

حالا که اون گریه کرد، برو دیگه بَرَم نگرد
پروانه بده حسود

گل باقالی جون منو ببخش!
درسته که منم خیلی خوشگلم
ولی تو هم خب خیلی مفیدی
در عوض من که شیر ندارم
تو اینقدر شیرای خوشمزه داری
معذرت می‌خوام، تو رو خدا منو ببخش

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع