تیتراژ موفی

  • 1 قطعه
  • 1:03 مدت زمان
  • 171 دریافت شده
یک، دو، یک دو سه
کنار هم می مونیم
با همدیگه می خونیم
یه آواز، گوش نواز
خوشحال و سرزنده و شادیم
آفتاب و مهتاب، شب و روز
کنار هم می مونیم...
یک، دو، یک دو سه
کنار هم می مونیم
با همدیگه می خونیم
یه آواز، گوش نواز
خوشحال و سرزنده و شادیم
آفتاب و مهتاب، شب و روز
کنار هم می مونیم
از دوستی و رفاقت
می خونیم تا بشه عادت
کنار هم می مونیم
با همدیگه می خونیم
یه آواز، گوش نواز
از دوستی و رفاقت
می خونیم تا بشه عادت

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع