حسنی و بزبز قندی

  • 1 قطعه
  • 10:12 مدت زمان
  • 173 دریافت شده
کی بود کی بود کجا بود؟ یه گرگه دُم سیاه بود
دنبال بزغاله‌ ها، تو شهر قصه‌ ها بود

حسنی خبر داد: آی گرگ! بزبزقندی شنید
دَویدو دَویدو دَویدو دَوید، با دو شاخش با آقا گرگه جنگید...
کی بود کی بود کجا بود؟ یه گرگه دُم سیاه بود
دنبال بزغاله‌ ها، تو شهر قصه‌ ها بود

حسنی خبر داد: آی گرگ! بزبزقندی شنید
دَویدو دَویدو دَویدو دَوید، با دو شاخش با آقا گرگه جنگید

شنگول و منگولم کو؟ حبه انگورم کو؟
تو بُردی بچه‌ هامو؟ جواب بده زود بگو

گرگه به گریه افتاد: من نبودم ولم کن
حسنی به دادم بِرس، چاره مشکلم کن

یک دفعه از راه دور، صدای مِع مِع اومد
بزغاله‌ ها رسیدن حسنی پرید و داد زد:

بزبز قندی، ول کن گرگه نداره تقصیر
بزغاله‌ هات رسیدن، سالم و سرحال و سیر

بیچاره آقا گرگه، زخمی بود و خسته بود
تا که حریف ولش کرد، دَوید و رفت زود زود

حسنی صدا زد: آهای گرگ سیاه ببخشید!
بزبز قندی از گرگ، خیلی خجالت کشید

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 10:12

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع