سال نو

  • 1 قطعه
  • 4:06 مدت زمان
  • 101 دریافت شده
خدای من خدایی که ستاره ها رو چیدی
به جای شب خورشید و توی آسمون کشیدی
خدای من خدایی که ستاره ها رو چیدی
به جای شب خورشید و توی آسمون کشیدی
خدایی که به سال پیش گفتی برو
به جای اون فرستادی یه سال نو
یا مقلب القلوب و البصار
یا مدبر الیل و النهار
یا محول الحول و الحوال
حول حالنا الی احسن الحال
کاری بکن دنیا قشنگتر بشه
حال من از سال پیش بهتر و بهتر بشه
یا محول حال و الاحوال
حول حالنا الی احسن الاحال
کاری بکن دنیا قشنگتر بشه
حال من از سال پیش بهتر و بهتر بشه
کاری بکن دنیا قشنگتر بشه
حال من از سال پیش بهتر و بهتر بشه

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع