باران

  • 1 قطعه
  • 3:28 مدت زمان
  • 143 دریافت شده
ماهی کجاست؟تو دریاست
ستاره؟توی ابراست
ماهی کجاست؟تو دریاست
ستاره؟توی ابراست
ابره که بارون داره
چک چک وچک چک می باره (2 بار)
می ریزه نم نم روخاک
زمین میشه پاک پاک
دریا میشه پراز آب
گل می شه بیدار از خواب
می ریزه نم نم روخاک
زمین میشه پاک پاک
دریا میشه پراز آب
گل می شه بیدار از خواب

رودخونه پر آب میشه
ماهی دلش شاد میشه
ستاره از زیر آب می خنده آزاد میشه
رودخونه پر آب میشه
ماهی دلش شاد میشه
ستاره از زیر آب می خنده آزاد میشهآهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع