حسنی خبر

  • 1 قطعه
  • 10:23 مدت زمان
  • 335 دریافت شده
حسنی خبر! حسنی خبر! کاسه بیار و آش ببر
دعا بکن بابات بیاد، خوب و سلامت از سفر

این آش پشت پای اوست، نخود داره با لوبیا
بخور و تو دلت بگو: بابا جونم، زودتر بیا...
حسنی خبر! حسنی خبر! کاسه بیار و آش ببر
دعا بکن بابات بیاد، خوب و سلامت از سفر

این آش پشت پای اوست، نخود داره با لوبیا
بخور و تو دلت بگو: بابا جونم، زودتر بیا

کاسه به کاسه آش ببر به خونه همسایه‌ ها
بگو که نوش جان کنید، نداره قابل شما

یادت باشه آی حسنی، نگیری هیچ بهو‌نه‌ ای
تا وقتی که بابات بیاد، تویی که مرد خونه‌ ای

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 10:23

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع