خروس زیبای من

  • 1 قطعه
  • 2:35 مدت زمان
  • 74 دریافت شده
من زیبا خروس من / خروس من چقدر قشنگه / ناز می کنم سرت را (سرت را) خروسم (خروسم) ملوسم (ملوسم) اوووه
سرود زیبای کودکانه «خروس زیبای من»؛ «خروس من زیبا خروس من / خروس من چقدر قشنگه / ناز می کنم سرت را (سرت را) خروسم (خروسم) ملوسم (ملوسم) اوووه»

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع