دنیای قشنگ و پاک

  • 1 قطعه
  • 3:40 مدت زمان
  • 8 دریافت شده
دنیای ما چه زیباست؛ زیبا و رنگارنگ است؛ با کوه و جنگل و دشت؛ دنیای ما قشنگ است؛ بی دشت و کوه و جنگل؛ بی آب آبی و پاک؛ راحت نمی شود زیست
سرود زیبای «دنیای قشنگ و پاک» تقدیم به کودکان شاد و پرنشاط ایرانی (دنیای ما چه زیباست؛ زیبا و رنگارنگ است؛ با کوه و جنگل و دشت؛ دنیای ما قشنگ است؛ بی دشت و کوه و جنگل؛ بی آب آبی و پاک؛ راحت نمی شود زیست؛ بی آب و جنگل و خاک؛ در یک هوای سالم؛ ما بچه ها چه شادیم؛ هنگام درس و بازی؛ مانند برق و بادیم؛ وقتی محیط ما هست؛ ناپاک و تیره از دود؛ پروانه، گل، پرنده؛ از بین می رود زود؛ حفظ محیط و بهداشت؛ راز سلامت ماست؛ آب و هوای سالم؛ پشت و پناه فرداست؛ حفظ محیط سالم؛ با حفظ آب و خاک است؛ با آب و خاک و بهداشت؛ دنیا قشنگ و پاک است)

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع