باران

  • 1 قطعه
  • 2:50 مدت زمان
  • 140 دریافت شده
باران می‌بارد، قطره به قطره، دانه به دانه / روی خاک پاک، هر جا می‌شود، رودی روانه / هر یکی از ما، مثل یک قطره است، تنهای تنها / اما می‌شویم، در کنار هم، یک رود زیبا!
ترانه قشنگ کودکانه «باران» برای بچه های خوب ایران زمین «باران می‌بارد، قطره به قطره، دانه به دانه / روی خاک پاک، هر جا می‌شود، رودی روانه / هر یکی از ما، مثل یک قطره است، تنهای تنها / اما می‌شویم، در کنار هم، یک رود زیبا! / با رود هم دشت، هم باغ و صحرا سبز است و آباد / ما رود هستیم با هم می‌خوانیم یک آواز شاد» تولید شده در شبکه پویا

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:50

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع