دوستان خوب

  • 1 قطعه
  • 3:01 مدت زمان
  • 26 دریافت شده
هاجستیم و واجستیم / توو حوض نقره جستیم / من و سمانه با هم / دوستان خوبی هستیم
ترانه قشنگ کودکانه «دوستان خوب» برای بچه های نازنین «هاجستیم و واجستیم / توو حوض نقره جستیم / من و سمانه با هم / دوستان خوبی هستیم / سمانه جان کجایی؟ / بیا که وقت بازی است / چادر مادر من / برای خانه سازی است / تو خاله باش و من هم / مامان برای داداش»

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع