دختر من و پسر من با صدای حمید جبلی

  • 1 قطعه
  • 5:03 مدت زمان
  • 111 دریافت شده
سفید و سفید؟ نه نه نه / سرخ و سفید؟ نه نه نه / گندم تازه دخترم / سبزه نازه دخترم / گندم تازه پسرم / سبزه نازه پسرم
شعر کودکانه با نام «دختر من و پسر من» با صدای حمید جبلی، تقدیم به شما بچه های خوب «سفید و سفید؟ نه نه نه / سرخ و سفید؟ نه نه نه / گندم تازه دخترم / سبزه نازه دخترم / گندم تازه پسرم / سبزه نازه پسرم»

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع