جشن عبادت

  • 1 قطعه
  • 2:33 مدت زمان
  • 26 دریافت شده
رسیده گامم به کوچه باغی / که پر زعطر بهار باشد / و پر زآوای سبز تکبیر /به گوش هر بی قرار باشد
سرود کودکانه با نام «جشن عبادت» تقدیم به بچه هایی که تازه به سن تکلیف رسیده اند «رسیده گامم به کوچه باغی / که پر زعطر بهار باشد / و پر زآوای سبز تکبیر /به گوش هر بی قرار باشد»

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع