سرود کتاب

  • 1 قطعه
  • 2:24 مدت زمان
  • 48 دریافت شده
خبر خبرهای فراوان / با یک کتاب می نشینم تووی ایوان / روبرویم پرنده ها و آبی آسمان / می بردم به سرتاسر جهان
آهنگ کودکانه با نام «کتاب» تقدیم به بچه های نازنین «خبر خبرهای فراوان / با یک کتاب می نشینم تووی ایوان / روبرویم پرنده ها و آبی آسمان / می بردم به سرتاسر جهان»

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع