انقلاب اسلامی

  • 1 قطعه
  • 3:08 مدت زمان
  • 11 دریافت شده
ما سرفرازان
خلقی دلیریم
در دست دشمن
مانند شیریم

ما سرفرازان خلقی دلیریم
در دست دشمن
مانند شیریم
در راه ایمان
جان می سپاریم
جان می سپاریم
ننگ است اگر ما
سازش پذیریم

در راه دین و شرف
جان بازی ما را هدف
بهر حفظ انقلاب
باشد ما را جان به کف
می روید از خون ما
هر کرانه لاله ها
زین بهار بی خزان
گلستان شود جهان
سوزد از شراره ما
خرمن ستمگران
باشد یار ما کردگار ما
لطف بیکران او در کنار ما
ما آزادگان بهر مکتب و وطن
جان فدا کنیم
در کاخ ستم
از شرار قهرمان
شعله افکنیم

از یمن نور الله اکبر
دل های عالم گردد منور

جان و دل با این ندا
می گیرد نور خدا
زین فروغ ایزدی
دل ها گردد پر صفا
از فر این انقلاب
این شهاب پرشتاب
هر کجا شود به پا
پرچم قیام ما
تا بشر رهد ز غم
تا ستم شود فنا

سرود «انقلاب اسلامی» به خوانندگی گروه کر.

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع