پیر خدا جو

  • 1 قطعه
  • 1:55 مدت زمان
  • 9 دریافت شده
من بودم اینجا
تو بودی آنجا
در گوشه ای هم
او بود تنها
پیری خداجو
فریاد سرداد
وز پیروانش
برخاست فریاد
من بودم اینجا
تو بودی آنجا
در گوشه ای هم
او بود تنها
پیری خداجو
فریاد سرداد
واز پیروانش
برخاست فریاد
ناگهه شنیدیم
از کوی و برزن
الله اکبر از مرد و از زن
آگاهمون کرد
پیر خدا جو
قلب من وتو
آمیخت با او
شد آرزو ها
مرگ ستمگر
فریادمان شد
الله اکبر
در ماه بهمن
خورشید تابید
از خاک گل رنگ
اسلام رویید


ترانه «او با من و تو» به خوانندگی شقایق عشقی.

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع