می ریم به دبستان

  • 1 قطعه
  • 3:46 مدت زمان
  • 29 دریافت شده
قو قولی قو / خروس می خونه / صبح شده چشمات را باز کن / صبح شده چشمات را باز کن / بپوش لباسات را که دیره / کفشات را زودی به پا کن
سرود کودکانه «می ریم به دبستان» تقدیم به شما بچه های نازنین به خاطر شروع سال تحصیلی جدید «قو قولی قو / خروس می خونه / صبح شده چشمات را باز کن / صبح شده چشمات را باز کن / بپوش لباسات را که دیره / کفشات را زودی به پا کن»

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع