نماز صبح

  • 1 قطعه
  • 2:54 مدت زمان
  • 471 دریافت شده
صبح است، صبح است
الله اکبر
بر خیز از جا
یک بار دیگر
پیش از تو بر خاست
از خواب، بلبل
بیدار گشته
هم غنچه، هم گل
با جیک و جیکش
گنجشک زیبا
پیش از تو گفته
شکر خدا را...
صبح است، صبح است
الله اکبر
بر خیز از جا
یک بار دیگر
پیش از تو بر خاست
از خواب، بلبل
بیدار گشته
هم غنچه، هم گل
با جیک و جیکش
گنجشک زیبا
پیش از تو گفته
شکر خدا را
شب را سپیده
بر خاک افکند
وقت نماز است
بر خیز، فرزند

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع