ما بچه های ایران

  • 1 قطعه
  • 2:31 مدت زمان
  • 9 دریافت شده
عمو زنجیر باف
ما بچه های ایران
با شور و مهربانی
با اتحاد و ایمان
زنجیر مهر را بافتیم
دستها را دادیم به هم
با همت ما شکست
شیشه غصه و غم
وقتی که بله گفتیم
تو سرمای زمستان
مثل گلی شکفتیم
در سرزمین ایران


عمو زنجیر باف
ما بچه های ایران
با شور و مهربانی
با اتحاد و ایمان
زنجیر مهر را بافتیم
دستها را دادیم به هم
با همت ما شکست
شیشه غصه و غم
وقتی که بله گفتیم
تو سرمای زمستان
مثل گلی شکفتیم
در سرزمین ایران

ترانه «ما بچه های ایران» به خوانندگی مهتاب مرادی.

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع