نقشه ی ایران

  • 1 قطعه
  • 2:39 مدت زمان
  • 14 دریافت شده
می‌کشم بر کاغذی نقشی از خاک وطن
زیر لب گویم به خود: میهنم، ایران من!

ای تو را کوه بلند، قله‌هایت پُر ز برف
ای تو را رود روان، ای تو را دریای ژرف

آسمان نیلگون، خانه خورشید و ماه
آستانت کهکشان، دشت سرشار از گیاه


می‌کشم بر کاغذی نقشی از خاک وطن
زیر لب گویم به خود: میهنم، ایران من!

ای تو را کوه بلند، قله‌هایت پُر ز برف
ای تو را رود روان، ای تو را دریای ژرف

آسمان نیلگون خانه خورشید و ماه
آستانت زر فشان دشت سرشار از گیاه

در نقش می گیرد به چشم نقشه رنگین تو
دوست می دارم ز جان خاک مهر آیین تو

میکشم بر کاغذی نقشی از خاک وطن
زیر لب گویم به خود میهنم ایران منترانه «نقشه ی ایران» به خوانندگی گروه کر.

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع