ای رهبر (به زبان آذری)

  • 1 قطعه
  • 1:51 مدت زمان
  • 19 دریافت شده
من کودکی هستم
چون (همانند) دیگران، اما
در باغ دل دارم
گُل بوته ای زیبا
این گل، گل یاد است
یاد رخ رهبر
یادش برای من
از عطر گل بهتر
او چون پرستویی
از شهر ما کوچید...
من کودکی هستم
چون (همانند) دیگران، اما
در باغ دل دارم
گُل بوته ای زیبا
این گل، گل یاد است
یاد رخ رهبر
یادش برای من
از عطر گل بهتر
او چون پرستویی
از شهر ما کوچید
درسینه ها رویید
یاد امام، آری
همچون گلی زیباست
او گرچه با ما نیست
یادش ولی با ماست
جایش ولی خالیست

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع