هوا دلپذیر شد گل از خاک بر دمید

  • 1 قطعه
  • 1:46 مدت زمان
  • 115 دریافت شده
ای دوستان! ای دوستان! آمد بهاران
خورشید شادی سر زده از خاک ایران
روییده بر لب های ما گل های لبخند
اکنون بیا با ما بگو شکر خداوند...
ای دوستان! ای دوستان! آمد بهاران
خورشید شادی سر زده از خاک ایران
روییده بر لب های ما گل های لبخند
اکنون بیا با ما بگو شکر خداوند
ای دوستان! ای دوستان! آمد بهاران
کاخ ستم شد زیر و رو از خون یاران
آمد زمان خرم بهروزی ما
آمد زمان شادی و پیروزی ما

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع