یک تکه ابر بودیم

  • 1 قطعه
  • 2:23 مدت زمان
  • 188 دریافت شده
یک تکه ابر بودیم بر سینه ی آسمان
یک ابر خسته ی سرد یک ابر پر ز باران
خورشید گرممان کرد باران شدیم چکیدیم
ما قطره قطره بر خاک از آسمان رسیدیم
ترانه ی کودکانه با مضمون دهه فجر

یک تکه ابر بودیم بر سینه ی آسمان
یک ابر خسته ی سرد یک ابر پر ز باران
خورشید گرممان کرد باران شدیم چکیدیم
ما قطره قطره بر خاک از آسمان رسیدیم
صد جوی کوچک از ما بر خاک شد روانه
از دشت ها گذشتیم رفتیم شادمانه
با هم شدیم یک رود رودی بزرگ و زیبا
برنده و خروشان رفتیم به سوی دریا
دریا چه مهربان بود آبی و لبریز از آب
رفتیم تا رسیدیم پیروز شد انقلاب
دریا چه مهربان بود آبی و لبریز از آب
رفتیم تا رسیدیم پیروز شد انقلاب

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع