او با من و تو

  • 2 قطعه
  • 2:00 مدت زمان
  • 8 دریافت شده
ترانه درمورد پیروزی انقلاب و بی‌کلام همین ترانه
من بودم اینجا تو بودی آنجا
در گوشه‌ای نیز او بود تنها
پیر خداجو فریاد سر داد
وز پیروانش برخاست فریاد
ناگه شنیدیم از کوی و برزن
الله اکبر از مرد و از زن
آگاه‌مان کرد پیر خداجو
قلب من و تو آمیخت با او
شد آرزوها مرگ ستمگر
فریادمان شد الله اکبر
در ماه بهمن خورشید تابید
از خاک گلرنگ اسلام رویید

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع