فرزندان ایران

  • 1 قطعه
  • 3:10 مدت زمان
  • 8 دریافت شده
من فرزند ایرانم
اهل شهر کرمانم
میهن زیبایم را، با دل و جان دوست دارم
اهل هر جا که باشیم، ریشه در خاکش داریم
دلیر و پهلوانیم، فرزندان ایرانیم...
من فرزند ایرانم
اهل شهر کرمانم
میهن زیبایم را، با دل و جان دوست دارم
اهل هر جا که باشیم، ریشه در خاکش داریم
دلیر و پهلوانیم، فرزندان ایرانیم
از گیلان، مازندران، کرمانشاه و کردستان
از سیستان و گلستان، جنوب گرم ایران
همه با هم یک صدا، زیر پرچم الله
می گیم همیشه هر جا، سرفراز ایران ما
بلوچ و کُرد و لُری، یا ترک و یا بندری
عرب یا فارسی زبان، از هر کجای ایران
همه با هم یک صدا، زیر پرچم الله
می گیم همیشه هر جا، سرفراز ایران ما

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع