خونه ما باغچه داره

  • 1 قطعه
  • 1:07 مدت زمان
  • 128 دریافت شده
خونه‌ی ما خیلی قشنگه. من خیلی دوستش دارم. من برای خونه‌مون یه شعر گفتم. بشنوید.
خونه‌ی ما باغچه داره
اتاق و یک تاقچه داره

پله داره، نرده داره
پنجره‌هاش پرده داره

درخت و آسمون داره
یه بام مهربون داره

بامش پر از کبوتره
از همه‌جا قشنگ‌تره

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع