ما بچه های ایران

  • 1 قطعه
  • 2:32 مدت زمان
  • 25 دریافت شده
عمو زنجیرباف...بله
زنجیر منو بافتی؟...بله
پشت کوه انداختی؟...بله
بابا اومده...
عمو زنجیرباف، عمو زنجیرباف، عمو زنجیرباف، عمو زنجیرباف
ما بچه های ایران، با شور و مهربانی
با اتحاد و ایمان، زنجیرِ مِهرو بافتیم...
عمو زنجیرباف...بله
زنجیر منو بافتی؟...بله
پشت کوه انداختی؟...بله
بابا اومده...
عمو زنجیرباف، عمو زنجیرباف، عمو زنجیرباف، عمو زنجیرباف
ما بچه های ایران، با شور و مهربانی
با اتحاد و ایمان، زنجیرِ مِهرو بافتیم
دستارو دادیم به هم
با همت ما شکست، شیشه ی غصه و غم
وقتی که بله گفتیم، تو سرمای زمستان
مثل گُلی شکفتیم، در سرزمین ایران
ما تنها، مثل قطره با هم، یه دریا می شیم
وقتی که با هم باشیم، زیبای زیبا می شیم
عمو زنجیرباف، عمو زنجیرباف

ترانه ی "ما بچه های ایران " با صدای مهتاب مرادی، تهیه شده است.

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع