بخوان آیات بس زیبای قرآن...

  • 1 قطعه
  • 3:39 مدت زمان
  • 93 دریافت شده
بخوان ایات بس زیبای قرآن، کلام نقض و روح افزای قرآن
سحرگاهان تلاوت کن به اخلاص، سپس اندیشه در معنای قرآن
بخوان، بخوان، بخوان، بخوان، بخوان، بخوان
بخوان این معجزه، وانگه بیاندیش
همین بس شاهد گویای قرآن...
بخوان ایات بس زیبای قرآن، کلام نقض و روح افزای قرآن
سحرگاهان تلاوت کن به اخلاص، سپس اندیشه در معنای قرآن
بخوان، بخوان، بخوان، بخوان، بخوان، بخوان
بخوان این معجزه، وانگه بیاندیش
همین بس شاهد گویای قرآن
شفای آنچه درد است و مصائب
بجوی از مکتب والای قرآن
هدایت آفرین است و سعادت
اطاعت گر کنی فتوای قرآن
غمی بر اهل عصیان و منافق
زیان آرد شگفتی های قرآن
ببین آثار ذات کبریایی، نمودار است در هر جای قران
نگنجد فهم اسرارش به افکار، که بی پایان بُوَد دریای قرآن
شفای آنچه درد است و مصائب
بجوی از مکتب والای قرآن
بخوان تا می توانی علم تفسیر، ولی کوشش نما اجرای قرآن
خدایا رحمتی فرما به ذوقی، شود جوینده و دانای قرآن

قطعه ی صوتی که می شنوید از مجموعه ی "ترنم بندگی" می باشد؛ که به صورت همخوانی کودک و در مرکز موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اداره ی نغمات آیینی و رادیو نوا تهیه شده است.

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع