زیپ

  • 1 قطعه
  • 2:03 مدت زمان
  • 1 دریافت شده
زیپ شلوارم گیر می‌کنه، خسته شدم دیگه!
یکی بود، یکی نبود
زیر گنبد کبود
زیپی بود که گیر می‌کرد
موقع دست‌شویی خیلی دیر می‌کرد

لج می‌کرد وا نمی‌شد
پایین و بالا نمی‌شد

خیلی بد باز می شد و بسته می شد
دست من کوچیک بود و خسته می شد

بود و بود تا که یه روز
یه خانوم پینه دوز
که نخ و سوزن نداشت
زیپه رو کند و به جاش دکمه گذاشتآهنگ ها

مشخصات موسیقی

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع