تلفن همراه

  • 1 قطعه
  • 2:38 مدت زمان
  • 14 دریافت شده
تلفن همراه ما زنگ‌نمی‌زنه. براش یه شعر دارم.
یکی بود، یکی نبود
زیر گنبد کبود
تلفن همراه ما نشسته بود زنگ نمی‌زد
عکس نشون نمی‌داد آهنگ نمی‌زد
فهمیدم گرسنه‌شه
تا غذاش‌وُ نخوره درست نشه
نون بهش دادم نخورد
سبزی و پلو خورش دادم نخورد
فهمیدم چی دوست داره
بهترین غذا براش یه سارژره
شارژر و برداشتم و زود اومدم
سیمشو به برق زدم
بعد دیدم چراغشو
خاموش و روشن می کنه
تند و تند
تشکر از من می کنه


آهنگ ها

مشخصات موسیقی

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع