پیچ پیچی

  • 1 قطعه
  • 2:14 مدت زمان
  • 3 دریافت شده
یه پیچ زنگ‌زده بود که وا نمی‌شد. یه شعر براش داریم.
یکی بود، یکی نبود
زیر گنبد کبود

یه پیچ زنگ‌زده بود وا نمی‌‌شد
چپ و راست، پایین و بالا نمی‌شد

آقای آچار اومد گازش گرفت
محکم و سفت

حالا هی آچار بپیچ پیچه بپیچ
پیچه گفت: قیچ قیچ قیچ

آچاره بعد از کارش
رفت تو جعبه ابزارش

پیچه شد بازِ بازِ باز
شد یه پیچ قد دراز

این شعر از کتاب «گلی بود گلی نبود» از نشر نبات انتخاب شده است.

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع