چه کنم چی کار کنم؟ هسته

  • 1 قطعه
  • 1:21 مدت زمان
  • 2 دریافت شده
یه هسته دارم، ولی درش کجاست؟ در نداره زنگ بزنم؟

چه کنم چی کار کنم؟
یه دونه هسته دارم
خونه‌ای کوچیک و دربسته دارم

صاحب خونه‌هه مغز بادومه
چه کنم چی کار کنم؟

هسته که در نداره زنگ بزنم
چجوری بگم بیابیرون منم؟


آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع