بوی گل

  • 1 قطعه
  • 1:33 مدت زمان
  • 1 دریافت شده
عطر بابام رو می‌زنم و بوی گل می‌دم. آخ که چقدر دلم برای بابام تنگ شده!
پالام پولوم پام
بوی گل می‌دم
با عطر بابام

عطری که بوی
یاس سفیده
مامانم لای
قرآن پیچیده

پیرهن بابا
توی کمده
بوی بابایی
بوی گل می‌ده

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع