مردی از دل قرون

  • 2 قطعه
  • 2:15 مدت زمان
  • 3 دریافت شده
سرود به مناسبت شهادت حضرت علی
شب که پرده بر کشد بر سر جهانیان
خواب چون پرنده ایی پر کشد به آسمان
هر سیاهی و سکوت سایه ایی شود روان
گاه از او دهد خبر چاه دهد از او نشان
شب همیشه آشنا با امیر مومنان
ای به مومنان ولی ، ای علی علی علی
ماه اگر بر آورد سر ز ابر نیلگون
این هم از کلام او چاه گشته پر ز خون
جزء علی کجا بود سرفراز آزمون
چون علی به راستی کس ندید تاکنون
جزء علی نیامده مردی از دل قرون
ای به مومنان ولی ، ای علی علی علی
این یگانه مرد کیست ، مرد روز کارزار
دانش و شرف کند بر وجودش افتخار
چون علی ندیده است دیدگان روزگار
ای امید اهل دین در زمان انتظار
تو و مهر پاک تو ، ما و عشق پایدار
ای به مومنان ولی ، ای علی علی علی
ای به مومنان ولی ، ای علی علی علی

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع