جان فدا

  • 1 قطعه
  • 3:45 مدت زمان
  • 10 دریافت شده
جان فدا با اجرای گروه سرود ابن الرضا (ع)
جان فدایمذاکَ السلیمانیُّ قد
نالَ الشهادةَ کالمعین
قد کانَ ضامنهُ الرّضا
بَدءاً…و وافاهُ الحسینWe will pass through the dark moments
Im with you till the end of race
Come on raise your hand come on raiseابابیلیم و با سجّیل
روان سوی سپاه فیل
شبیه سیل می‌ آییم
برای محو اسرائیلکنار حضرت ماهیم
به سوی مسجد الاقصی
تو را در قدس می‌ بینیم
کنار مهدی زهراابابیلمبرای محو اسرائیلWe will pass through the dark moments
Im with you till the end of race
Come on raise your hand come on raiseما وارث خون توایم
شیران دشت غیرتیم
ما ملت امام حسین
ما ملت شهادتیمإنّ الشهید مکارمٌ
فالطِّیب بعضُ وِداده
إنّ الشهید ملاحمٌ
فالنصر من عُوَّادهیمانی و خراسانی
مرد میدانیسلحشوران لبنانی
مرد میدانیعراقی، سوری و افغانی
مرد میدانیهمه یارت سلیمانی
مرد میدانیהשורש שלנו הוא חוסיין
העץ שלו הוא חאג’ קאסםسبز چو پیرهن در پیکر تو
سرخ چنان سرخی انگشتر تو
تا ابد الدّهر به فرمان توییم
لشکر ما لشکر توابابیلیم و با سجیل
روان سوی سپاه فیل
شبیه سیل می‌ آییم
برای محو اسرائیلابابیلم

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع